moth
Yuki Takahashi
Aggretsuko (2016)
Aggretsuko (2018)