moth
Yuki Kitao
Inari, Konkon, Koi Iroha (anime)
Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend: Season 1