king
Wataru Takahashi
Crayon Shin-chan movie #26: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~
Pikaia!! Season 2