fire
Tetsuo Goto
Kado: The Right Answer
Kuromukuro
Seiyuu's Life!