fire
Takeshi Shudo
Magical Princess Minky Momo
Pokemon movie #1: Mewtwo Strikes Back
Pokemon movie #2: The Power of One
Pokemon movie #3: The Spell of the Unown
Pokemon special: Mewtwo Returns