fire
Takamitsu Kouno
Onigiri
Utawarerumono: The False Faces: Season 1
Utawarerumono: The False Faces: Season 2