fire
Tae Okajima
Aki Sora
Fight Ippatsu! Juuden-chan!!
School Days
Yosuga no Sora