Rei Yoshii
Rei Yoshii
The Great Yokai War
Higurashi When They Cry: the 2016 live-action TV series