Mewtwo
Mewtwo
The Mastermind of Mirage Pokemon
Pokemon movie #1: Mewtwo Strikes Back
Pokemon special: Mewtwo Returns