planet
Mamare Touno
Log Horizon (season 1)
Log Horizon (season 2)
Log Horizon: Destruction of the Round Table
Maoyu