Machiko Kyo
Machiko Kyo
Floating Weeds
Good Morning
Rashomon
Ugetsu Monogatari