Kenji Mizoguchi
Kenji Mizoguchi
Furusato no Uta
Gion Bayashi
Poppies
Sansho the Bailiff
Ugetsu Monogatari