nebula
Kazuhiro Fujita
Puppet Princess
Ushio and Tora (1992 OVAs)
Ushio and Tora: TV season 1 (2015)
Ushio and Tora: TV season 2 (2016)