moth
Jun Takanomaki
CB Chara Nagai Go World
Devilman (1987)