king
Hitoshi Iwaaki
Parasyte: Part 1
Parasyte: Part 2
Parasyte -the maxim-