king
Hiroyuki Kanbe
Gonna be the Twin-Tail!!
Oreimo: Season 1
Oreimo: Season 2
Plunderer