fire
Eitaro Ozawa
The Ghosts of Yotsuya (1965)
Gorath
Lightning
Ugetsu Monogatari