skull
Alfonso Cuaron
Children of Men
Gravity
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban