moth
Yoshio Kosugi
Frankenstein Conquers the World
King Kong vs. Godzilla
The Mysterians
The Seven Samurai