Tao Tsuchiya
Tao Tsuchiya
Erased
Orange (2015 live-action film)
Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno
Rurouni Kenshin: The Legend Ends