carnival
Shinji Ishihira
Ichi The Killer: Episode 0
Log Horizon (season 1)
Log Horizon (season 2)