4 (62 of 579)
U
Udo Kier
V
Valerie Shute
Vivienne Johnson
W
Wallace Ford
Ward Bond
Warren Mitchell
Wilfrid Hyde-White
Willem Dafoe
William Makepeace Thackeray
X
Xander Berkeley
Y
Yasuhito Kikuchi
Yasutaka Tsutsui
Yohei Azakami
Yoichi Numata
Yoko Maki
Yoshi Kato
Yoshihiko Hakamada
Yoshikata Yoda
Yoshikazu Okada
Yoshiki Arizono
Yoshiki Nakajima
Yoshiki Tanaka
Yoshimasa Kondo
Yoshinobu Fujioka
Yoshio Kosugi
Yoshiyuki Fujiwara
You
You Inoue
Yui Kano
Yui Natsukawa
Yui Watanabe
Yuina Kuroshima
Yuka Tokumitsu
Yukari Fukui
Yuki Masuda
Yuki Nakashima
Yukihide Benny
Yukio Horikita
Yukitoshi Tokumoto
Yuko Daike
Yuko Kato
Yuko Ono
Yuko Sasamoto
Yuma Asami
Yumi Shirakawa
Yuna Taira
Yuri Tsunematsu
Yurika Hino
Yuriko Ishida
Yuta Kanai
Yuto Uemura
Yuu Hayashi
Yuuka Nanri
Yuuki Hayashi
Yuuto Suzuki
Yuya Hirose
Yuya Ozeki