planet
Morohe Yoshida
Inari, Konkon, Koi Iroha (anime)
Inari, Konkon, Koi Iroha (manga)