planet
Masanobu Katsumura
Ju-on: Kuroi Shoujo
Kimi ni Todoke: From Me to You (2010 live-action film)
Ryuzo and the Seven Henchmen