Kentaro Shimazu
Kentaro Shimazu
The Machine Girl
Meatball Machine Kodoku
Rurouni Kenshin: The Legend Ends
Shyness Machine Girl
Yakuza Weapon