moth
Jane Austen
Pride and Prejudice (1940)
Pride and Prejudice (2005)