Inari Konkon Koi Iroha
Inari Konkon Koi Iroha
Anime 1st episodes 2014: I
Inari, Konkon, Koi Iroha (anime)
Inari, Konkon, Koi Iroha (manga)