king
Hirokazu Hanai
Don't Toy with Me, Miss Nagatoro
Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack