king
Haruko Kumota
Descending Stories: Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Season 1
Descending Stories: Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Season 2