Daijiro Natsukawa
Daijiro Natsukawa
Hideko the Bus Conductor
The Invisible Man Appears
Poppies
Tsukigata Hanpeita (1952)