Ben Hiura
Ben Hiura
Alien vs. Ninja
Ryuzo and the Seven Henchmen
Zatoichi